ارسال تیکت و پیگیری در پنل خدمات مشتری

راهنمای ویدیویی طریقه ارسال تیکت و پیگیری در پنل خدمات مشتری از طریق دسکتاپ و موبایل.